رد کردن لینک ها

اخبار ما.

راهنمای ترجمه رسمی مدارک دانشگاهی رشته های پزشکی

راهنمای ترجمه رسمی مدارک دانشگاهی رشته های پزشکی

اگر بخواهید برای ادامه تحصیل یا اشتغال در رشته های پزشکی به کشورهای خارجی مهاجرت کنید، یکی از مدارکی که باید به سفارت کشور مقصد ارائه دهید ترجمه رسمی مدارک دانشگاهی رشته های پزشکی است. ترجمه رسمی مدارک هویتی، شغلی و تحصیلی شرایط خاصی دارد که باید بر اساس آن انجام شود. در این مقاله به طور […]

ترجمه رسمی مبایعه نامه به همراه تاییدات کامل

ترجمه رسمی مبایعه نامه به همراه تاییدات کامل

زمانی که می خواهید همه مدارک خود را به سفارت کشور مقصد تحویل دهید باید اسناد و مدارک را ترجمه رسمی کنید. این ترجمه ها توسط مترجمان رسمی انجام می شود که دارای مهر معتبر از قوه قضاییه هستند، و ترجمه ها را با سربرگ قوه قضاییه انجام می دهند. نکته ای که باید درباره […]

بازگشت به بالای صفحه